HTML/CSS

jQuery 所有版本(实时更新)

创客主机

jquery-1.3.2

百度压缩版引用地址:

  1. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

  1. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.3.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

  1. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.3.2.min.js"></script>

jQuery-1.2.3

百度压缩版引用地址:

  1. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.2.3/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

  1. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.2.3.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

  1. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.2.3.min.js"></script>
(0)

本文由 创客云 作者:创客云 发表,转载请注明来源!

阿里云

热评文章

发表评论

嘿,欢迎咨询!